NEV Nederlandse Evangelische Vereniging
Je bent hier:: Homepage » bestuur » Verslagen

Verslagen

De jaarboekjes van de NEV

In de jaarboekjes van de NEV staan doorgaans volgende berichten:

Inhoud

  • Verslag van de voorzitter
  • Verslag van de penningmeester met de jaarrekening en begroting
  • Verslag van de predikant
  • Uitnodiging algemene ledenvergadering
  • Notulen van de vergadering(en)
  • Kringactiviteiten, agenda

De volledige jaarboekjes zijn hier

te lezen of te downloaden:


jaarboekje 2022 [285 KB]
jaarboekje 2021 [340 KB]
jaarboekje 2020 [290 KB]
jaarboekje 2019 [335 KB]
jaarboekje 2018 [351 KB]
jaarboekje 2017 [465 KB]
jaarboekje 2016 [456 KB]
jaarboekje 2015 [547 KB]
jaarboekje 2014 [4.794 KB]
jaarboekje 2013 [641 KB]
jaarboekje 2012 [364 KB]
jaarboekje 2011 [359 KB]
jaarboekje 2010 [382 KB]
jaarboekje 2009 [394 KB]
jaarboekje 2008 [387 KB]
jaarboekje 2007 [382 KB]
jaarboekje 2006 [403 KB]
jaarboekje 2005 [400 KB]
jaarboekje 2004 [426 KB]
jaarboekje 2003 [565 KB]

Reglement en statuten

Ook bij de NEV horen organisatorische afspraken. Hier zijn te downloaden of te lezen:
- Huishoudelijk Reglement van de NEV [21 KB]
- Statuten van de NEV (Nederlands + Deutsch) [101 KB]