NEV Nederlandse Evangelische Vereniging
Je bent hier:: Homepage » bestuur » Verslagen

Verslagen

De jaarboekjes van de NEV

In de jaarboekjes van de NEV staan doorgaans volgende berichten:

Inhoud

  • Verslag van de voorzitter
  • Verslag van de penningmeester met de jaarrekening en begroting
  • Verslag van de predikant
  • Uitnodiging algemene ledenvergadering
  • Notulen van de vergadering(en)
  • Kringactiviteiten, agenda

De volledige jaarboekjes zijn hier

te lezen of te downloaden:

Reglement en statuten

Ook bij de NEV horen organisatorische afspraken. Hier zijn te downloaden of te lezen:
- Huishoudelijk Reglement van de NEV [21 KB]
- Statuten van de NEV (Nederlands + Deutsch) [101 KB]