NEV Nederlandse Evangelische Vereniging
Je bent hier:: Homepage

Impressum

Onder de naam Nederlandse Evangelische Vereniging in Zwitserland (NEV), bestaat voor onbepaalde tijd een vereniging naar Zwitsers burgerlijk recht (ZGB Art. 60 e.v.).
De zetel van de vereniging is in 6000 Luzern.

Der Verein "Nederlandse Evangelische Vereniging in Zwitserland (NEV)" wurde für unbefristete Zeit gegründet nach Schweizerischem Recht (ZGB Art. 60 ff). Der Vereinssitz ist in 6000 Luzern.
Die Statuten können hier eingesehen werden. [101 KB]

Verantwortlich für diese Website

Verantwoordelijk voor deze website:

NEV-Webmaster
Jan van den Eijkel
Rüttmattstrasse 9
79713 Bad Säckingen
Deutschland
Tel. (+49) (0) 7761 4916
E-Mail: nev@janv.de

Disclaimer

Wij hebben veel aandacht en zorg besteed aan deze website. Desondanks aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke het gevolg is van het gebruik van deze website. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Wij distancieren ons van websites die naar onze website verwijzen en van websites waarnaar onze website verwijst, mocht er op die websites inhoud staan die politiek-radikaal, pornografisch, crimineel of beledigend is.

Copyright
Deze Website is eigendom van de NEV. Op de vormgeving, het gebruikte tekst- en beeldmateriaal op deze website rust copyright. Dupliceren, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de NEV-Webmaster is niet geoorloofd.

Andere problemen of opmerkingen
Mocht je problemen ondervinden met deze website of opmerkingen willen achterlaten, kun je een bericht zenden aan de NEV-Webmaster.

Contact met de Webmaster

Voornaam
Naam *
E-Mail *
Bericht
 
Veiligheitscode
Veiligheitscode herhalen *