Verslagen

De jaarboekjes van de NEV

In de jaarboekjes van de NEV staan doorgaans volgende berichten:


Inhoud

Verslag van de voorzitter
Verslag van de penningmeester met de jaarrekening en begroting
Verslag van de predikant
Uitnodiging algemene ledenvergadering
Notulen van de vergadering(en)
Kringactiviteiten, agenda

De volledige jaarboekjes zijn hier


te lezen of te downloaden:


jaarboekje 2022
jaarboekje 2021
jaarboekje 2020
jaarboekje 2019
jaarboekje 2018
jaarboekje 2017
jaarboekje 2016
jaarboekje 2015
jaarboekje 2014
jaarboekje 2013
jaarboekje 2012
jaarboekje 2011
jaarboekje 2010
jaarboekje 2009
jaarboekje 2008
jaarboekje 2007
jaarboekje 2006
jaarboekje 2005
jaarboekje 2004
jaarboekje 2003


Reglement en statuten

Ook bij de NEV horen organisatorische afspraken. Hier zijn te downloaden of te lezen:
- Huishoudelijk Reglement van de NEV
- Statuten van de NEV (Nederlands + Deutsch)


(C) 2013 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina printen