NEV Nederlandse Evangelische Vereniging
Je bent hier:: Homepage » wie zijn wij » Ondersteuning

Ondersteuning

Hilfsfonds St. Petersburg

door Madeleine Lüthi van het Schweizer Zentrum St.Petersburg, Rusland

De N.E.V. ondersteunt sinds 1997 met collectegelden het werk van Madeleine Lüthi ter ondersteuning van behoeftige ouden van dagen.
In 1991 en 1993 verbleef Madeleine Lüthi voor haar studie theologie in St.Petersburg. Tijdens deze perioden woonde ze bij een bejaarde weduwe en werd geconfronteerd met de grote armoede van deze groep alleenstaande ouderen voor wie nauwelijks sociale voorzieningen bestaan. Zij moeten zien rond te komen van een heel klein staatspensioen (gemiddels sFr. 200), dat sinds jaren bijna niet aangepast wordt aan de sterke inflatie. Weer terug aan de universiteit van Bern begon ze voor deze Babuschkas door middel van dia-voordrachten geld in te zamelen, het begin van het Hilfsfonds. Ook later, als predikante in Bern, zette zij deze activiteiten voort. In 1998 vestigde zij zich definitief als leidster van het Schweizer Zentrum in St.Petersburg. Zij was daar ook van 1998 tot 2007 „Honorar Generalkonsulin“ van Zwitserland.

Dankzij de ontvangen financiële bijdragen kan Madeleine Lüthi mensen in acute nood financieel helpen, bijv. met bijdragen voor medicijnen, operaties en levensmiddelen. Door deze direkte en persoonlijke hulp komen alle bijdragen voor 100% de noodlijdende vrouwen ten goede. Ieder jaar stuurt Madeleine Lüthi de N.E.V. een overzicht van de besteding van ons collectegeld dat in Briefcontact wordt gepubliceerd.

Andere projecten

Sinds 2008 ondersteunt de N.E.V. met haar bijdragen ook nog twee andere projecten van Madeleine Lüthi.

  • Ten eerste de „Raduga“, een vereniging van ouders van slechthorende en dove kinderen. De ouders proberen voor hun benadeelde kinderen een betere opleiding te realiseren door bijlessen, ondermeer in spreekvaardigheid, waardoor deze kinderen de kans krijgen een beroep te leren.
  • Ten tweede een orthodoxe kerkgemeente in één van de mistroostigste wijken van St.Peterburg, van waaruit medische en sociale hulp aan oude en noodleidende mensen wordt geboden. Zo is er bijvoorbeeld voor diegenen die nog naar de kerk kunnen komen na de dienst de mogelijkheid zich medisch te laten behandelen door een arts of physiotherapeut.

Vragen of informatie

Uit de vele door Madeleine Lüthi vertaalde bedankbrieven blijkt telkens weer de grote dankbaarheid van de Babuschkas voor de ontvangen hulp en het geluksgevoel niet helemaal vergeten te worden.

Vragen beantwoord Cora Kerst graag en geeft meer informatie:
Cora Kerst, Langholzstr. 35, 8618 Oetwil am See
Tel. 044 929 14 95
E-mail: cora.kerst@bluewin.ch

"Spendenverdankung"

Hier kan de brief van Madeleine Lüthi [49 KB] worden gelezen die ze in februari 2014 heeft geschreven: