NEV Nederlandse Evangelische Vereniging
Je bent hier:: Homepage » wie zijn wij

Missie en visie

Wij, de Nederlandse Evangelische Vereniging in Zwitserland, willen een geestelijk huis zijn voor alle nederlandstalige christenen die in Zwitserland vertoeven. Wij zijn dus geen gewone kerk op één plek, maar een vereniging die in verschillende kantons in Zwitserland actief is.
Of u nu tijdelijk of voorgoed in Zwitserland of in het aangrenzende buitenland woont, of hier op vacantie bent of een tijdje werkt, u bent altijd welkom in een van onze nederlandstalige kerkdiensten.
Wij baseren ons op het evangelie van Jezus Christus dat ieder mens roept tot de dienst aan God, aan de medemens en aan de wereld.

Wij trachten dit doel te bereiken door:

  • Het organiseren van kerkdiensten in de nederlandse taal, volgens een liturgie van oecumenisch karakter.
  • Het organiseren van andere bijeenkomsten om wederzijdse hulp te bieden in het leven van alledag.
  • Het aanbieden van pastorale zorg door een predikant en door de leden onderling.
  • Het verlenen van sociale en diaconale bijstand.
  • Het bevorderen van contacten tussen leden, vrienden en donateurs door middel van een eigen verenigingsorgaan.
  • Het verlenen van hulp bij de integratie van Nederlanders in de zwitserse kerken en in de zwitserse samenleving.