NEV Nederlandse Evangelische Vereniging
Je bent hier:: Homepage » zorg

Pastorale en diaconale zorg

David van Welden

Onze predikant, Ds. David M. J. van Welden, is elke woensdag te bereiken onder Tel (+41) (0) 62 756 58 92.
Deze dag is voor het werk in de NEV gereserveerd.

Pastorale en diaconale zorg

Vanzelfsprekend is hij in dringende gevallen, zoals bij overlijden, natuurlijk ook op andere dagen bereiken.
Ds. David van Welden staat open voor een pastoraal gesprek of afspraken over een huwelijksinzegening, begrafenis of doop of een thuisbezoek.
De kringhoofden melden nieuwe leden en dringende pastorale problemen bij de predikant. Dus als de predikant niet te bereiken is, dan even een belletje naar het kringhoofd. Dat geeft de informatie direct door aan ds. David van Welden.
Gezien de geografische spreiding van de NEV kan onze predikant niet ieder lid dat in een ziekenhuis is opgenomen meteen bezoeken.
Het pastoraat blijft een van de belangrijkste taken voor de hele gemeente en iedere kring neemt dan ook een deel van de schijnbaar zo gewone maar toch ook belangrijke bezoeken voor haar rekening.

Diaconaal fonds

De NEV heeft een klein diaconaal fonds. Met dit geld kunnen mensen die in financiële nood verkeren, geholpen worden. Over bijdragen uit het diaconaal fonds wordt geheimhouding bewaard.
Voor concrete hulp neem contact op met Ds. David van Welden.