NEV Nederlandse Evangelische Vereniging
Je bent hier:: Homepage » contact » Lidmaatschap en ledenbijdrage

Lidmaatschap en ledenbijdrage

Lidmaatschap

De vereniging kent een individueel en een gezinslidmaatschap. Natuurlijke en rechtspersonen kunnen donateur van de vereniging worden. Aanmelding dient schriftelijk bij het bestuur plaats te vinden. Informatie vooraf aanvragen kan via ons contactformuliertje hier.
Alle leden hebben stemrecht op de algemene ledenvergadering. Leden kunnen zich bij verhindering door een ander lid laten vertegenwoordigen. Daartoe moet een getekende volmacht aanwezig zijn. Als lid ontvang je briefcontact kostenloos.

Ledenbijdrage

De leden betalen een jaarlijks bijdrage. De hoogte daarvan wordt door ieder zelf aan de hand van onderstaande tabel vastgesteld en liefst in kwartalen betaald. Daartoe worden elk kwartaal betalingsopdracht formulieren in Briefcontact gehecht.

Bruto inkomen in eenheden van: CHF 1000 Jaarlijkse bijdrage per persoon in CHF Jaarlijkse bijdrage per gezin in CHF Maandelijkse bijdrage per persoon in CHF Maandelijkse bijdrageper gezin in CHF
Tot 50 300 450 25 37.50
50 - 75 450 600 38 50
75 - 100 600 900 50 75
100 - 150 900 1350 75 115
Boven 150 1000+ 1500+ 90+ 125+


De hier genoemde bedragen zijn streefgetallen, waarvan, indien dit noodzakelijk is, vanzelfsprekend kan worden afgeweken. Een ieder kan altijd lid van de NEV zijn, ook als het streefbedrag niet betaald zou kunnen worden.

Informatie
Voor meer informatie s.v.p. contact opnemen met de penningmeester
of via ons contact-formulier

Bankverbinding

Onze bankverbinding:

in Zwitserland:
Giro-Konto 60-8473-2
t.n.v. Niederländisch Evangelischer Verein in der Schweiz, 6000 Luzern