NEV Nederlandse Evangelische Vereniging
Je bent hier:: Homepage » wie zijn wij » Kringen » Oude Kring Tessin

Kring Tessin

Contactpersoon

Mevr. Mia W. Tersteeg
Via Cassine 9
6924 Sorengo
Tel. (+41) (0) 91 966 01 86

Agenda

De laatste keer

Mia Tersteeg

Op zaterdag en zondag 18 en 19 oktober 2008 hebben het laatste NEV weekend en de laatste kerkdienst in het Nederlands plaatsgevonden in de kapel van Melide.
Helaas is het aantal overgebleven potentiële kerkgangers te gering geworden (vier) om van een kring in Tessin te kunnen spreken. Het kringhoofd is afgetreden en de kring heeft opgehouden te bestaan. Jammer, het was een van de oudste kringen van de NEV, waar ooit elke maand meer dan dertig kerkgangers waren. Velen zijn gestorven, anderen naar Nederland teruggekeerd, weer anderen waren om gezondheidsredenen niet meer in staat om te komen.
Tot het allerlaatst was er een hechte band tussen de kringleden onderling en met NEV-leden uit andere kringen. En dat zal toch gemist worden.
Mia Tersteeg