NEV Nederlandse Evangelische Vereniging
Je bent hier:: Homepage » wie zijn wij » Geschiedenis

Geschiedenis

Reeds sinds 1951

was er van enige coördinatie van de Nederlandse kerkelijke arbeid in Zwitserland sprake. De geestelijke verzorging onder de rijnschippers in Bazel, de Gereformeerde arbeid onder de "Verstrooiden in Zwitserland" en de geestelijke verzorging van TBC-patiënten in Davos (later: het Asthma-centrum Davos) groeiden naar elkaar toe.
Nadrukkelijk wilde men de activiteiten van de Vereniging verstaan als aanvulling op hetgeen de Landeskirchen reeds boden, niet in concurrentie ermee. Deze aanvulling bleek nodig, waar ook personen die reeds lang in Zwitserland woonden de taalbarrière bleven voelen, in het bijzonder wanneer het ging om cultuurgebonden belevingen en problemen van emotionele aard.

Directe aanleiding tot de oprichting van een vereniging was het drastisch verminderen van de financiële steun, die met name de Gereformeerde Kerken in Nederland tot die tijd gegeven hadden. Nog tot 1980 was er sprake van een geleidelijke afbouw van die steun, in 1980 ging de kraan definitief dicht.

In de periode voorafgaand aan de oprichting van de N. E. V. werkten in Zwitserland achtereenvolgens de Gereformeerde predikanten Ds. L. Oranje, Ds. J. Mak, Ds. W. Fijn van Draat en Ds. H.J. Huijser. Het gebied rond het Meer van Genève behoort niet tot het werkterrein van de N.E.V.: hier is de "Nederlandse Protestantse Gemeente rond het Lac Leman" actief.

Voorstel tot oprichting van de latere NEV

In Mei 1972 deed dhr Joh. L. Piso het voorstel het voortbestaan van professioneel pastorale zorg onder alle Nederlandse christenen in Zwitserland veilig te stellen door het oprichten van een oecumenische vereniging. In November van dat zelfde jaar werd de vereniging opgericht.

In 1974 begon de NEV met kerkdiensten, discussie-avonden en twee thema-weekends per jaar in Basel, Bern, Biel, Luzern, Melide, Olten, St. Gallen, Walchwill, Zürich en Zug.

Volgende predikanten deden dienst bij de NEV
1973 Ds. A.C. Bronswijk
1978 Ds. J.A.A. de Boer
1980 Ds. Hanno J. Niemeijer
1986 Ds. M. Hildo van Es
2003 Ds. David van Welden

Het leven binnen de NEV werd afwisselend door gespreksavonden, leeskringen, catechese, Waldgottesdiensten, zelfs reizen naar Egypte en Luxemburg, een musical, zing-dagen, kerstzingen om maar enige activiteiten te noemen.

Sinds 1991 heeft het "Briefcontact" zijn huidige vorm.

Een uitvoerige kroniek van de hand van Ds. Hildo van Es uit 1999 vind je hier. [57 KB]