Briefcontact

Briefcontact (BC) is het verenigingsorgaan van de NEV en ontstond in 1951 als mededelingenblad van het bestuur naar de leden. Inmiddels is het BC uitgegroeid tot een blad met zo’n 24 pagina’s, waarin ook vaak leden met hun pennenvruchten vertegenwoordigd zijn. Het blad verschijnt 3 keer per jaar.
De laatste afleveringen zijn hier te lezen en/of te downloaden:


kies hier het briefcontact van:

2013 januari maart mei juli september november
2014 januari maart mei juli september november
2015 januari maart mei juli september november
2016 januari maart mei juli september november
2017 januari maart mei   september november
2018 januari maart mei juli september november
2019   maart   juli   november
2020   maart        

Bovendien verschijnt er in februari / maart nog een Jaarboekje, waarin de jaarverslagen van de bestuursleden, het financiële verslag, de begroting, de agenda en gegevens over kringen en commissies staan.

BC heeft een aantal vaste rubrieken, waaronder de agenda en de kringmededelingen, waarin mededelingen over kerkdiensten, vergaderingen en andere mogelijkheden tot ontmoeting worden vermeld, de mutaties in het leden-bestand, nieuws over actuele gebeurtenissen in de “wereldkerk”, overdenkingen en meditaties en nog veel meer.


Redactrice

Ieder die zich bij de Vereniging betrokken voelt, mag een manuscript inzenden en wordt daartoe steeds zeer hartelijk uitgenodigd! Inzendingen niet groter dan ca. 700 woorden, tenzij in overleg met de redactrice.
Kopij (bij voorkeur per e-mail, anders per brief in machineschrift) graag in de Nederlandse taal aan:

Redactrice van briefcontact
Mevr. Lida Versteeg
Mattackerweg 17
3073 Gümligen
Tel. (+41) (0) 31 951 45 96
E-Mail: lida.versteeg(at)muri-be.ch


Abonnement

Bij NEV leden is het abonnementsgeld in de bijdrage inbegrepen.
Een jaarabonnement alleen op het Briefcontact kan bij de penningmeester worden besteld (CHF 60.- per jaar):


(C) 2013 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina printen