van de Voorzitter

7 juli 2020

Wilfred van Gunsteren

Nu er meer kennis over het corona-virus en zijn eigenschappen vergaard wordt en de consequenties ervan voor onze vorm van samenleven duidelijker worden, heeft het bestuur van de NEV zich over de komende activiteiten beraden.
Daarbij vermeldde David dat het met de NEV, voor zover hij dat weet, goed gaat. Hij heeft met veel mensen geregeld contact gehouden. Wel heeft hij besloten zijn studieverlof (september – december 2020) dit jaar niet op te nemen, nadat alles zo lang stil heeft gelegen in de gemeente. Daarmee was de noodzaak de vergadering van afgevaardigden in juni (17 juni) te houden vervallen en is deze naar de herfst verschoven (woensdag 21 oktober 2020). Ook de NEV-dienst op pinksteren (31 mei) en de NEV-dienst in Zürich op 14 juni, waarin David zou voorgaan, zijn niet doorgegaan.
Er bestaat veel onzekerheid aangaande het verloop van de epidemie en vragen als “Komt er een tweede golf en zo ja welke maatregelen zal de overheid dan nemen” laten zich niet beantwoorden. Wat betreft NEV-bijeenkomsten ben ik van mening dat wij daar nog steeds voorzichtig mee moeten zijn. De ervaring met het virus leert dat (kerkelijke) bijeenkomsten waarbij mensen langere tijd in gesloten ruimten (dicht) bij elkaar zijn en praten of zingen, de verspreiding van het virus bevorderen. Dus zullen ouderen zich wel tweemaal bedenken om naar een dergelijke bijeenkomst te gaan en zullen bestuur en kringhoofden, gezien de leeftijd van de leden en hun onderliggende lichamelijke gebreken, terughoudend moeten zijn met het organiseren van bijeenkomsten.
Anderzijds willen we het onderlinge contact tussen de NEV leden na maanden van zelfisolatie vroeger of later weer herstellen.
De kringhoofden van de kring Zürgau, Anja en Jolande, hebben de leden van de kring gevraagd of zij willen dat de dienst in de kleine Kirche Fluntern van 13 september met als voorganger Ds Willemijn Jonkers uit Amsterdam doorgaat, en zo ja of zij dan ook aanwezig zullen zijn. Er blijkt voldoende belangstelling te bestaan en zodoende hebben Anja en Jolande besloten deze dienst door te laten gaan. Het kerkje is groot genoeg om met een klein aantal mensen voldoende afstand te kunnen houden. Bovendien kunnen de ramen ter ventilatie opengezet worden. Daarnaast ziet het er naar uit dat de mensen per auto komen en dus niet op het openbaar vervoer aangewezen zijn. Dit alles natuurlijk onder het voorbehoud dat de epidemiologische situatie en de overheidsmaatregelen niet veranderen.
Als personen die niet tot één huishouden behoren ver genoeg van elkaar kunnen zitten (bijvoorbeeld meer dan 5 meter) en er goed geventileerd kan worden, zouden we zelfs samen kunnen zingen. Daarover kunnen we dan voor het begin van de dienst met elkaar spreken en besluiten.
Wat betreft het inhalen van de paas- en pinksterdiensten zou ik U willen vragen zondag 25 oktober te reserveren voor een gezamenlijke NEV-dienst in Dagmersellen met aansluitend een algemene ledenvergadering. Omdat het kerkgebouw en de vergaderruimte in Hägendorf groter zijn dan in Dagmersellen en dus meer ruimte bieden om voldoende afstand te kunnen houden, had het bestuur het gebruik van het kerkgebouw en de vergaderruimte in Hägendorf bij de Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde Olten aangevraagd. Tot mijn niet geringe verbazing liet het sekretariaat van de Pfarrkreis Untergäu mij weten dat de NEV vanwege de corona epidemie, waarschijnlijk tot kerst, niet welkom is. Dus zal de NEV het op 25 oktober met het kleinere kerkgebouw in Dagmersellen moeten doen. Dit alles wel met een slag om de arm, omdat niet te voorspellen is of, en zo ja wanneer, er een tweede virusbesmettingsgolf komt en wat de regels zullen zijn die de overheden ons zullen voorschrijven met betrekking tot het houden van bijeenkomsten.
Omdat het volgende Briefcontact pas in november zal verschijnen, zullen eventuele veranderingen betreffende de bovengenoemde bijeenkomsten U slechts via de NEV-website, e-mail of telefonisch kunnen bereiken.
Ik hoop dat een ieder gezond en wel de corona epidemie doorstaat en het verminderde contact met familie en vrienden een beetje kan uithouden.
Pas goed op U zelf en Uw naasten en blijf hopelijk gezond.
7 juli 2020


25 mei 2020

Wilfred van Gunsteren

Nu er meer kennis over het corona-virus en zijn eigenschappen vergaard wordt en de consequenties ervan voor onze vorm van samenleven duidelijker worden, heeft het bestuur van de NEV zich over de komende activiteiten beraden. Daarbij vermeldde David dat het met de NEV, voor zover hij dat weet, goed gaat. Hij heeft met veel mensen geregeld contact gehouden. Wel heeft hij het gevoel dat hij zijn studieverlof (september – december 2020) dit jaar niet zal opnemen, nadat alles zo lang heeft stilgelegen in de gemeente. Daarmee is de noodzaak de vergadering van afgevaardigden in juni (17 juni) te houden vervallen en kan deze naar de herfst worden verschoven. Ook de NEV-dienst op pinksteren (31 mei) en de NEV-dienst in Zürich op 14 juni, waarin David zou voorgaan, gaan niet door. Gezien de onzekerheid aangaande het verloop van de epidemie heeft het weinig zin nu al alternatieve data te noemen, zij het dat ik U vraag zondag 25 oktober te reserveren voor een gezamenlijke NEV-dienst in Dagmersellen met aansluitend een algemene ledenvergadering. Dit wel met een slag om de arm, omdat niet te voorspellen is of, en zo ja wanneer, er een tweede virusbesmettingsgolf komt en wat de regels zijn die de overheden ons zullen voorschrijven.

Jolande en ik zijn nog steeds in Nederland (+31-6-11147853 en +31-6-40343276) en weten nog niet wanneer we naar Zwitserland terug zullen rijden. We willen niet het risico lopen 14 dagen in quarantaine te moeten gaan in Seewis.

Ik hoop dat een ieder gezond en wel de corona epidemie doorstaat en de isolatie een beetje kan uithouden. Pas goed op U zelf en Uw naasten en blijf hopelijk gezond.

25 mei 2020


(C) 2013 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina printen