van de Voorzitter

Van de voorzitter

Wilfred van Gunsteren

Nu er meer kennis over het corona-virus en zijn eigenschappen vergaard wordt en de consequenties ervan voor onze vorm van samenleven duidelijker worden, heeft het bestuur van de NEV zich over de komende activiteiten beraden. Daarbij vermeldde David dat het met de NEV, voor zover hij dat weet, goed gaat. Hij heeft met veel mensen geregeld contact gehouden. Wel heeft hij het gevoel dat hij zijn studieverlof (september – december 2020) dit jaar niet zal opnemen, nadat alles zo lang heeft stilgelegen in de gemeente. Daarmee is de noodzaak de vergadering van afgevaardigden in juni (17 juni) te houden vervallen en kan deze naar de herfst worden verschoven. Ook de NEV-dienst op pinksteren (31 mei) en de NEV-dienst in Zürich op 14 juni, waarin David zou voorgaan, gaan niet door. Gezien de onzekerheid aangaande het verloop van de epidemie heeft het weinig zin nu al alternatieve data te noemen, zij het dat ik U vraag zondag 25 oktober te reserveren voor een gezamenlijke NEV-dienst in Dagmersellen met aansluitend een algemene ledenvergadering. Dit wel met een slag om de arm, omdat niet te voorspellen is of, en zo ja wanneer, er een tweede virusbesmettingsgolf komt en wat de regels zijn die de overheden ons zullen voorschrijven.

Jolande en ik zijn nog steeds in Nederland (+31-6-11147853 en +31-6-40343276) en weten nog niet wanneer we naar Zwitserland terug zullen rijden. We willen niet het risico lopen 14 dagen in quarantaine te moeten gaan in Seewis.

Ik hoop dat een ieder gezond en wel de corona epidemie doorstaat en de isolatie een beetje kan uithouden. Pas goed op U zelf en Uw naasten en blijf hopelijk gezond.

25 mei 2020


(C) 2013 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina printen