NEV Nederlandse Evangelische Vereniging
Je bent hier:: Homepage » bestuur » van Henk van Riezen

van Henk van Riezen

"Heer van Oudenaerde"

IN MEMORIAM JOOP PISO


Geboren in Jakarta in 1931 is Joop altijd Indonesie een warm hart blijven toedragen. Hij had er zijn jeugd doorgebracht en is er daarna nog vaak naar terug gegaan. Daar lag "het landschap van zijn ziel"...
Maar het grootste deel van zijn leven woonde hij in Zwitserland, waar hij in 1972 aan de wieg stond van deNEV.
In 1989 werd ik NEV lid en leerde Joop kennen als bestuurslid en een geëngageerd, bedachtzaam, sensibel en gelovig mens. Voor Joop was de NEV een geloofsgemeenschap en hij nam dan ook actief deel aan alle NEV-activiteiten die in de bloeitijd van de NEV in de negentiger jaren plaatsvonden zoals bijbelweekends, Oosterhuis zingmiddagen en liturgie commissie en hij was de onvergetelijke "Heer van Oudenaerde" in de "NEV-musical".
Hij ging mee op de reizen met Hildo naar Egypte en probeerde om de NEVers warm te maken voor een reis naar Indonesie, wat echter op te veel praktische problemen stuitte.
Op grond van zijn verdienste voor de NEV was Joop dan ook een van eerste ereleden van onze vereniging.
Joop was ook nog een tijdlang een gewaardeerd lid van de mannenleesclub, waar hij naast boeken van Hella Haase ook boeken van Dorothe Solle aanbeval... Helaas werd lezen steeds moeilijker door een sluipende maculadegeneratie, wat ook zijn mobiliteit zeer sterk inperkte, en zo verdween Joop langzamerhand een beetje uit het zicht.
We bleven in contact ook toen zijn algemene gezondheid slechter werd.
Tot hij op 6 decmber 2021, op negenentachtigjarige leeftijd insliep.
Hij blijft in onze herinneringen...
Zijn heengaan is een verlies voor de NEV, maar wat is dat vergeleken met het verlies van Gerda en hun kinderen? Laten we hen in onze gebeden gedenken.

Trouwe Vader

In ons verdriet en gemis vluchten we tot U
Kom met de vrede van Uw geest in onze harten
Keer Uw aangezicht naar ons toe opdat de schaduwen achter ons zijn
En laat ons Joop liefdevol blijven herinneren

Wankel is ons geloof
Kom ons ongeloof te hulp
En bewaar ons in Uw hoede
Vader, ontferm u, Christus ontferm U

Groot is Uw liefde, groot Uw barmhartigheid
Al zou iedereen ons verlaten, Gij blijft bij ons
Als wij dreigen te verzinken in ons verdriet,
Gij troost en geeft nieuwe kracht

We komen met ons verdriet en onze zorgen tot U.
Wil ons met Uw geest nabij zijn
Als we proberen elkaar bij te staan
Wil ons op onze levensweg begeleiden

Amen