NEV Nederlandse Evangelische Vereniging
Je bent hier:: Homepage » bestuur » van de Voorzitter

van de Voorzitter

6 februari 2022

Beste mensen, 
Het is inmiddels 2022 en Covid-19 is nog steeds met ons, zij het hopelijk op de terugtocht. Daarom verwacht ik dat het dit jaar weer mogelijk zal worden om kerkdiensten en bijeenkomsten in de ons bekende vorm te houden.
Het bestuur heeft op 26 januari 2022 de mogelijke activiteiten voor het komende jaar besproken. De diensten en bijeenkomsten waarin David zal voorgaan zijn de volgende: 6 februari dienst in Bazel, 17 april paasdienst, 5 juni pinksterdienst, 26 juni dienst in Zürich, 4 september dienst in Bazel, 23 oktober gemeenschappelijke dienst in Dagmersellen, 25 december kerstdienst, dit alles ijs en weder dienende. De gesprekskring in Bazel kan in maart plaatsvinden en de gesprekskring in Zürich in november.
Gezien de terughoudendheid van de Kirche Hägendorf met betrekking tot het toelaten van NEV-bijeenkomsten aldaar tijdens de pandemie, is besloten de vier gezamenlijke diensten in 2022 in Dagmersellen te houden. Dagmersellen is per trein te bereiken en Thea Buser-van Stigt is bereid mensen per auto van het station naar de kerk in Dagmersellen te vervoeren, na telefonische aanmelding (061-8316860).
Het ziet er niet naar uit dat er voor een NEV-weekeinde, bijvoorbeeld in Ittingen, voldoende deelnemers zullen zijn. Daarom is besloten af te zien van het organiseren van het NEV-weekeinde.
De organisatie van het gezamenlijk koffie drinken met een broodje na de gezamenlijke dienst, een essentieel onderdeel van de bijeenkomst, zou de kringleden van de kring die er voor verantwoordelijk is (pasen: Zug/Luzern; pinksteren: Bern; oktoberdienst: Zürgau; kerstdienst: Bazel), niet te veel moeten belasten. Daarom stelt het bestuur de volgende regeling voor:
1. De kringen blijven verantwoordelijk voor het organiseren van koffie met broodjes.
2. Broodjes kunnen besteld worden bij een plaatselijke bakker.
3. De kosten daarvan (die op de dag bekend zijn) kunnen ter plekke verdeeld worden over de aanwezigen na mededeling van het bedrag per persoon.
4. Een eventueel tekort wordt door de penningmeester gedekt.
De financiële situatie van de NEV, er is momenteel ruim 100 kSFr op de bank, biedt bij een structureel tekort van 20 kSFr per jaar en de aanname van niet afnemende bijdragen van de leden en van de zwitserse kerken de NEV nog maximaal vijf levensjaren. Zet de vermindering van de ledenbijdragen door en laten de zwitserse kerken het afweten, dan reduceert zich dit tot twee hooguit drie jaar. De grootste post op de begroting is het traktement van de predikant. Dat laat zich niet reduceren, omdat een dominee voor een halve dag in de week wel erg weinig kan doen. Het is dus zaak de inkomsten op peil te houden.
Aan de hand van de leden- en BC-abonnementenlijst van de NEV heeft het bestuur gepoogd vast te stellen hoeveel min of meer actieve leden de NEV momenteel ongeveer heeft, d.w.z. leden waarmee bestuursleden en dominee in het verleden contact gehad hebben:
Bazel: 19; Bern: 7; Zug/Luzern: 11; Zürgau: 24; Tessin: 1; in totaal 62 “actieve” leden. Daarnaast bevat de adreslijst van de NEV-adressen van personen die (o.m. qualitate qua) BC ontvangen.
Het leven is de afgelopen twee jaren vanwege aanzienlijke beperkingen van sociale contacten niet eenvoudig geweest. Ook de NEV heeft daaronder geleden. Nu de beperkingen langzaamaan weer wegvallen is het zaak ons NEV-sociale leven weer op te bouwen. Laten we het onderlinge contact en pastoraat hooghouden en de kring bijeenkomsten en gezamenlijke diensten weer gaan bezoeken.
Ik wens U een goed jaar 2022 en verheug mij er op U op Pasen weer te zien en spreken.
Pas goed op U zelf en Uw naasten en blijf hopelijk gezond.
Wilfred van Gunsteren
(6 februari 2022)

13 juni 2021

Beste mensen,

Het is bijna zomer en Covid-19 is op de terugtocht, dankzij de ontwikkeling van vaccins in een uiterst korte tijd. Zoals U weet is de productiecapaciteit van vaccins, mede door de complexiteit van de productie en de hygiëne eisen, nog niet voldoende om de gehele wereldbevolking in te enten. Dat zal nog wel even duren en daardoor zullen er steeds weer nieuwe en onvermijdelijk besmettelijker varianten opduiken. We zijn dus nog niet van Covid-19 af. Desondanks hopen we dat de corona epidemie langzaamaan onder controle gebracht wordt en dat het weer mogelijk zal worden om kerkdiensten en bijeenkomsten in de ons bekende vorm te houden.
Het bestuur hoopt een eerste gezamenlijke NEV-dienst (12 uur) met na afloop een algemene ledenvergadering te houden in Hägendorf op zondag 24 oktober 2021, hopelijk onder normale omstandigheden. Na bijna twee jaar weer gezamenlijk vieren!
De woensdag daaraan voorafgaand, 20 oktober 2021, zou het bestuur dan om 15 uur de jaarlijkse vergadering van afgevaardigden in de pastorie te Nebikon willen houden.
Het leven is het afgelopen jaar vanwege aanzienlijke beperkingen van sociale contacten niet eenvoudig geweest. Ik hoop dat U niet al te zeer geleden hebt en de draad tot de medemens weer zult kunnen oppakken. Ik wens U een goede zomer en verheug mij er op U in de herfst weer te zien en spreken.

Pas goed op U zelf en Uw naasten en blijf hopelijk gezond.

Wilfred van Gunsteren

17 mei 2021

Beste mensen, 

Pinksteren nadert en we zijn helaas nog steeds niet van Covid-19 af. David van Welden en Jan van den Eijkel hebben bij een aantal NEV leden gesondeerd of zij bereid zouden zijn op pinksteren, 23 mei, naar een kerkdienst (met maximaal 30 personen, geen koffie drinken na afloop) in Hägendorf of Dagmersellen te komen. Afgezien van de zes bestuursleden hebben zeven leden aangegeven te komen als de dienst plaats zou vinden en 31 leden dat zij niet zouden komen. Vier leden wisten het nog niet en van 16 leden kwam er geen reactie op de e-mail van Jan van den Eijkel. Gezien dit resultaat en de geldende beperkingen voor samenkomsten (maximaal 30 personen, geen avondmaal, zingen met mondkapjes op, geen gezellig koffie drinken met versnaperingen na afloop en afstand houden), acht het bestuur het niet raadzaam een NEV pinksterdienst te houden, en dus ook geen algemene ledenvergadering. We hopen dat we in oktober een centrale NEV dienst gevolgd door een ledenvergadering onder normale omstandigheden zullen kunnen houden. Hopelijk laat de corona situatie dat dan toe.

Ik hoop dat het U allen tijdens deze derde coronagolf nog steeds redelijk goed gaat, dat U vertrouwen in de toekomst behoudt en dat U de zomer zult kunnen genieten. Pinksteren kunnen we niet samen vieren, maar in gedachten en per telefoon kunnen we wel bijeen zijn.

Pas goed op U zelf en Uw naasten en blijf hopelijk gezond.

Wilfred van Gunsteren

21 maart 2021

Beste mensen, 

Pasen nadert en we zijn helaas nog steeds niet van Covid-19 af. David van Welden en Jan van den Eijkel hebben bij een aantal NEV leden gesondeerd of zij bereid zouden zijn op Pasen, 4 april, naar een kerkdienst (met maximaal 28 personen, geen koffiedrinken na afloop) in Dagmersellen te komen. Begrijpelijkerwijs bleek een groot aantal leden terughoudend. Het genoemde aantal aanwezige leden is bovendien onvoldoende voor een algemene ledenvergadering. Daarom heeft het bestuur besloten de paasdienst af te zeggen en de algemene ledenvergadering 2021 te verschuiven naar Pinksteren, 23 mei 2021. Hopelijk laat de corona situatie dat dan toe. Ik dank Jan van den Eijkel hartelijk voor het samenstellen van het jaarboekje. Ik vermoed dat het NEV-weekeinde van 1-2 mei 2021 ook vanwege corona zal sneuvelen.

Ik hoop dat het U allen tijdens deze derde coronagolf nog steeds redelijk goed gaat en dat U hoop en vertrouwen in de toekomst behoudt. Pasen kunnen we niet samen vieren, maar in gedachten en per telefoon kunnen we wel bijeen zijn. Ik wens U nog bezinnelijke lijdensweken en een goede gezondheid! 

Pas goed op U zelf en Uw naasten en blijf hopelijk gezond.

Wilfred van Gunsteren

9 februari 2021

Beste mensen, 

Hadden we al de hoop dat het corona virus in het nieuwe jaar op de terugtocht zou zijn, dan is deze door het opduiken van een besmettelijkere variant de grond in geboord. Dit betekent dat er voorlopig geen NEV diensten of samenkomsten gehouden kunnen worden. Toch heeft het bestuur de samenstelling van het Jaarboekje en de voorbereiding van de algemene ledenvergadering op 4 april 2021 (pasen) ter hand genomen, al zijn er maar weinig activiteiten in het jaar 2020 te vermelden en of de ledenvergadering plaats zal vinden is nog maar de vraag. Mijn hoop is gevestigd op een toename van het aantal inentingen, die samenkomsten weer mogelijk zal maken, maar wanneer onbezorgd samen komen weer mogelijk zal zijn, staat in de sterren.

‘Moge God met je zijn tot we elkaar weerzien....’, dat is de eerste regel van een lied (Nieuwe Liedboek 416) geschreven door Jeremy Rankin:

1. God be with you till we meet again;
by his counsels guide, uphold you,
with his sheep securely fold you;
God be with you till we meet again.

2. God be with you till we meet again;
neath his wings securely hide you,
daily manna still provide you;
God be with you till we meet again.

3. God be with you till we meet again;
when life's perils thick confound you,
put his arms unfailing round you;
God be with you till we meet again.

4. God be with you till we meet again;
keep love's banner floating o'er you,
smite death's threatening wave before you;
God be with you till we meet again.

Tot ons verdriet kunnen we elkaar als familie en als vrienden
en als geloofsvrienden van de NEV, niet ontmoeten, laat staan omhelzen,
maar wij geloven vast en zeker dat in die tussentijd, wat er ook gebeurt,
God met ons is, totdat we weer bij elkaar kunnen komen…….
We gaan elkaar weer zien binnen niet al te lange tijd,
dat vertrouwen wens ik U toe.

Wilfred van Gunsteren

1 december 2020

Beste mensen,
Omdat de Covid-19 toestand in Zwitserland er de afgelopen weken niet beter op geworden is, hebben de kringhoofden van kring Zürgau besloten het gezamenlijke adventszingen en raclette-eten op 9 december 2020 in de grote Kirche Fluntern niet door te laten gaan, helaas. Ik hoop dat een door corona veroorzaakte annulering van de NEV bijeenkomsten in de komende wintermaanden, diensten op 7 februari in Zürich en op 7 maart in Bazel, ons bespaard zal blijven. Vooralsnog blijven deze kerkdiensten op de agenda.
Ik hoop dat het U allen in deze bijna onwerkelijke tijd toch redelijk goed mag gaan en dat U hoop en vertrouwen in de toekomst behoudt. Advent kunnen we niet samen vieren, maar in gedachten kunnen we wel bijeen zijn. Ik wens U vredige en bezinnelijke adventsweken en een goede gezondheid!
Tot slot wijs ik nog ter herinnering op Cora Kerst's oproep in Briefcontact van november met betrekking tot één van de gevolgen van het wegvallen van NEV bijeenkomsten sinds maart 2020: geen collectes en dus financiële ondersteuning voor de babuschka’s in St Petersburg. Om deze behoeftige mensen dit jaar niet in de kou te laten staan zoudt U Cora (c.kerst@bluewin.ch of 044-9291495) om een Einzahlungsschein voor Madeleine Lüthi kunnen vragen of direct een bijdrage kunnen storten op Cora's Privatkonto IBAN CH038080 8008 9984 4881 1, Langholzstrasse 35, 8618 Oetwil am See, onder vermelding van ‘St Petersburg’ of ‘babuschka’s’.
Pas goed op U zelf en Uw naasten en blijf hopelijk gezond.
Wilfred van Gunsteren
(1 december 2020)

22 oktober 2020

Wilfred van Gunsteren
Gisteren, 21 oktober 2020, heeft de vergadering van afgevaardigden van de NEV in de pastorie te Nebikon plaats gevonden (op ruime afstand van elkaar zittend, met mondkapjes op en de ramen open). Naast de predikant en vijf bestuursleden waren er nog drie kringhoofden aanwezig. De vergadering stond ook inhoudelijk in het teken van de corona epidemie, met name het oplopende aantal besmettingen in Zwitserland. De vraag die beantwoord moest worden was of het verantwoord zou zijn de gezamenlijke dienst van zondag 25 oktober in de kerk van Dagmersellen en de daaropvolgende algemene ledenvergadering in de “Oase”, een zaal onder de kerk, plaats te laten vinden.

In juli schreef ik al in BC dat de voorgenomen dienst van 25 oktober misschien niet door zou kunnen gaan. Wat betreft NEV-bijeenkomsten ben ik van mening dat wij daar nog steeds voorzichtig mee moeten zijn. De ervaring met het virus leert dat (kerkelijke) bijeenkomsten waarbij mensen langere tijd in gesloten ruimten (dicht) bij elkaar zijn en praten of zingen, de verspreiding van het virus bevorderen. Dus zullen ouderen zich wel tweemaal bedenken om naar een dergelijke bijeenkomst te gaan en zullen bestuur en kringhoofden, gezien de leeftijd van de leden en hun onderliggende lichamelijke gebreken, terughoudend moeten zijn met het organiseren van bijeenkomsten. Anderzijds willen we het onderlinge contact tussen de NEV leden na maanden van zelfisolatie vroeger of later weer herstellen. Onder de leden blijkt de wens te leven elkaar zo mogelijk weer te zien en te spreken.

In het kanton Luzern, waarin de kerk van Dagmersellen ligt, mogen kerkdiensten gehouden worden, maar daarbij kunnen er in Dagmersellen maximaal 30 à 40 mensen aanwezig zijn, moeten deze mensen mondkapjes dragen, mag er niet gezongen worden, en niet, ook niet na afloop, gegeten en gedronken worden, dus ook geen avondmaal. Buiten koffie drinken en broodjes eten mag wel, maar dat lijkt mij gezien het jaargetijde en onze leeftijden niet erg feestelijk, te meer daar buiten ook afstand gehouden moet worden. Deze beperkingen doen het wezenlijke van samen komen, vieren en met elkaar spreken, te niet. Daarnaast is het zaak in het licht van het toenemend aantal besmettingen niet noodzakelijke samenkomsten en reizen achterwege te laten.

De algemene ledenvergadering kan naar Pasen 2021 verdaagd worden. De kascommissie heeft de boeken op 21 september 2020 gecontroleerd en in orde bevonden. Omdat de afgelopen jaren de rekening en begroting van de penningmeester elk jaar met algemene stemmen goedgekeurd werden, lijkt het mij niet bezwaarlijk op de algemene ledenvergadering van 2021 de financiële stukken zowel over 2019 als over 2020 te bespreken en goed te keuren.

Alle negen aanwezigen waren het erover eens dat het verstandig zou zijn de kerkdienst van 25 oktober niet door te laten gaan en de algemene ledenvergadering te verschuiven naar 4 april 2021 (Pasen).

Ondanks de vele onzekerheden die de corona epidemie met zich meebrengt, hebben we toch een preek- en activiteitenrooster 2021 voor de predikant willen opstellen, dit zonder te weten of het uitgevoerd kan worden: 7 februari dienst in Zürich, 7 maart dienst in Bazel, 4 april paasdienst in Hägendorf, 1-2 mei NEV-weekeinde, 23 mei pinksterdienst in Hägendorf, 5 september dienst in Bazel, 25 december kerstdienst in Hägendorf, dit alles ijs en weder dienende. Voor de gesprekskringen in Bazel en Zürich werden er geen data vastgesteld, omdat deze huiskamerbijeenkomsten niet coronaregelconform en zonder besmettingsrisico doorgevoerd kunnen worden (onvoldoende ruimte en indien er wel voldoende ruimte is, is het op afstand lastig met elkaar discussiëren).

Het ziet er naar uit dat Zwitserland de corona epidemie over twee maanden nog niet echt onder de knie zal hebben en dat de beperkende maatregelen voor kerkdiensten dan nog steeds van kracht zullen zijn. Gezien de boven reeds vermelde overwegingen en om verdere onzekerheid uit de weg te nemen, zodat leden plannen voor kerst kunnen maken, heeft de vergadering van afgevaardigden besloten de komende kerstdienst (2020) af te gelasten, helaas.

Het kerstliederen zingen en de pot-luck (in plaats van raclette) maaltijd in de grote Fluntern kerk op 9 december 2020 staat nog wel steeds op het program, zij het dat verergerde omstandigheden dan wel overheidsingrijpen de kringhoofden Anja en Jolande kunnen dwingen deze bijeenkomst af te gelasten. Zij hopen van niet en hebben reeds overwogen hoe zij deze bijeenkomst coronaveilig vorm willen geven.

Een minder vreugdevol bericht is dat ik de leden van de NEV ervan op de hoogte moet stellen dat David en Wypkje uit elkaar zijn en zij sinds het voorjaar elk een eigen woning in Nebikon bewonen.

Tenslotte hoop ik dat eenieder gezond en wel de corona epidemie doorstaat en (nieuwe) wegen zal vinden om de zo levensnoodzakelijke en vurig gewenste omgang met familie en vrienden te kunnen genieten.

Pas goed op U zelf en Uw naasten en blijf hopelijk gezond.

5 oktober 2020

Wilfred van Gunsteren
Na het door het corona-virus veroorzaakte afstel van NEV-diensten en bijeenkomsten die in het voorjaar hadden zullen plaatsvinden, bleek het in september mogelijk de traditionele NEV-dienst in het kleine kerkje Fluntern door te laten gaan. De kringhoofden hadden bij de kringleden nagevraagd of zij de dienst wilden laten doorgaan. Deze lieten de weten dat zij elkaar, zo mogelijk, weer graag wilden ontmoeten en spreken. En zo had kring Zürgau op 13 september een prachtige, inspirerende dienst in het kerkje in Fluntern, 16 personen waren aanwezig. Iedereen was blij dat we weer konden vieren. De diverse huishoudens zaten op behoorlijke grote afstand van elkaar, in een soort gestaffelde, ruime kring, waarbij de gehele ruimte gebruikt werd en er, ondanks de afstand, toch saamhorigheid gevoeld werd, omdat we elkaar (gedeeltelijk) konden aankijken. Door deze opstelling konden we ook gezamenlijk zingen, voor het eerst sinds een half jaar! Het koffie drinken en een glas prosecco na de dienst vonden buiten in het voorhofje plaats, waarbij iedereen braaf 1,5 m afstand kon houden en dat ook deed. Ik hoop dat de gezamenlijke dienst en ledenvergadering van 25 oktober in Dagmersellen net zo vlot en veilig zullen verlopen (of verlopen zijn).

Helaas konden de NEV-diensten van kring Bazel op 6 september en 4 oktober niet doorgaan, omdat het Wesleyhaus nog steeds geen buitenstaanders in haar kapel toelaat. Jammer maar begrijpelijk. Wat betreft het kerstliederen zingen en de raclette maaltijd in de grote Fluntern kerk op 9 december 2020 beraden de kringhoofden van de kring Zürgau zich over de vorm waarin deze bijeenkomst corona conform en veilig plaats zal kunnen vinden. Wat op 13 september gelukt is, zou op 9 december ook moeten kunnen lukken.

Tenslotte hoop ik dat een ieder gezond en wel de corona epidemie doorstaat en het verminderde contact met familie en vrienden een beetje kan uithouden.

Pas goed op U zelf en Uw naasten en blijf hopelijk gezond.

7 juli 2020

Wilfred van Gunsteren
Nu er meer kennis over het corona-virus en zijn eigenschappen vergaard wordt en de consequenties ervan voor onze vorm van samenleven duidelijker worden, heeft het bestuur van de NEV zich over de komende activiteiten beraden.
Daarbij vermeldde David dat het met de NEV, voor zover hij dat weet, goed gaat. Hij heeft met veel mensen geregeld contact gehouden. Wel heeft hij besloten zijn studieverlof (september – december 2020) dit jaar niet op te nemen, nadat alles zo lang stil heeft gelegen in de gemeente. Daarmee was de noodzaak de vergadering van afgevaardigden in juni (17 juni) te houden vervallen en is deze naar de herfst verschoven (woensdag 21 oktober 2020). Ook de NEV-dienst op pinksteren (31 mei) en de NEV-dienst in Zürich op 14 juni, waarin David zou voorgaan, zijn niet doorgegaan.
Er bestaat veel onzekerheid aangaande het verloop van de epidemie en vragen als “Komt er een tweede golf en zo ja welke maatregelen zal de overheid dan nemen” laten zich niet beantwoorden. Wat betreft NEV-bijeenkomsten ben ik van mening dat wij daar nog steeds voorzichtig mee moeten zijn. De ervaring met het virus leert dat (kerkelijke) bijeenkomsten waarbij mensen langere tijd in gesloten ruimten (dicht) bij elkaar zijn en praten of zingen, de verspreiding van het virus bevorderen. Dus zullen ouderen zich wel tweemaal bedenken om naar een dergelijke bijeenkomst te gaan en zullen bestuur en kringhoofden, gezien de leeftijd van de leden en hun onderliggende lichamelijke gebreken, terughoudend moeten zijn met het organiseren van bijeenkomsten.
Anderzijds willen we het onderlinge contact tussen de NEV leden na maanden van zelfisolatie vroeger of later weer herstellen.
De kringhoofden van de kring Zürgau, Anja en Jolande, hebben de leden van de kring gevraagd of zij willen dat de dienst in de kleine Kirche Fluntern van 13 september met als voorganger Ds Willemijn Jonkers uit Amsterdam doorgaat, en zo ja of zij dan ook aanwezig zullen zijn. Er blijkt voldoende belangstelling te bestaan en zodoende hebben Anja en Jolande besloten deze dienst door te laten gaan. Het kerkje is groot genoeg om met een klein aantal mensen voldoende afstand te kunnen houden. Bovendien kunnen de ramen ter ventilatie opengezet worden. Daarnaast ziet het er naar uit dat de mensen per auto komen en dus niet op het openbaar vervoer aangewezen zijn. Dit alles natuurlijk onder het voorbehoud dat de epidemiologische situatie en de overheidsmaatregelen niet veranderen.
Als personen die niet tot één huishouden behoren ver genoeg van elkaar kunnen zitten (bijvoorbeeld meer dan 5 meter) en er goed geventileerd kan worden, zouden we zelfs samen kunnen zingen. Daarover kunnen we dan voor het begin van de dienst met elkaar spreken en besluiten.
Wat betreft het inhalen van de paas- en pinksterdiensten zou ik U willen vragen zondag 25 oktober te reserveren voor een gezamenlijke NEV-dienst in Dagmersellen met aansluitend een algemene ledenvergadering. Omdat het kerkgebouw en de vergaderruimte in Hägendorf groter zijn dan in Dagmersellen en dus meer ruimte bieden om voldoende afstand te kunnen houden, had het bestuur het gebruik van het kerkgebouw en de vergaderruimte in Hägendorf bij de Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde Olten aangevraagd. Tot mijn niet geringe verbazing liet het sekretariaat van de Pfarrkreis Untergäu mij weten dat de NEV vanwege de corona epidemie, waarschijnlijk tot kerst, niet welkom is. Dus zal de NEV het op 25 oktober met het kleinere kerkgebouw in Dagmersellen moeten doen. Dit alles wel met een slag om de arm, omdat niet te voorspellen is of, en zo ja wanneer, er een tweede virusbesmettingsgolf komt en wat de regels zullen zijn die de overheden ons zullen voorschrijven met betrekking tot het houden van bijeenkomsten.
Omdat het volgende Briefcontact pas in november zal verschijnen, zullen eventuele veranderingen betreffende de bovengenoemde bijeenkomsten U slechts via de NEV-website, e-mail of telefonisch kunnen bereiken.
Ik hoop dat een ieder gezond en wel de corona epidemie doorstaat en het verminderde contact met familie en vrienden een beetje kan uithouden.
Pas goed op U zelf en Uw naasten en blijf hopelijk gezond.

25 mei 2020

Wilfred van Gunsteren
Nu er meer kennis over het corona-virus en zijn eigenschappen vergaard wordt en de consequenties ervan voor onze vorm van samenleven duidelijker worden, heeft het bestuur van de NEV zich over de komende activiteiten beraden. Daarbij vermeldde David dat het met de NEV, voor zover hij dat weet, goed gaat. Hij heeft met veel mensen geregeld contact gehouden. Wel heeft hij het gevoel dat hij zijn studieverlof (september – december 2020) dit jaar niet zal opnemen, nadat alles zo lang heeft stilgelegen in de gemeente. Daarmee is de noodzaak de vergadering van afgevaardigden in juni (17 juni) te houden vervallen en kan deze naar de herfst worden verschoven. Ook de NEV-dienst op pinksteren (31 mei) en de NEV-dienst in Zürich op 14 juni, waarin David zou voorgaan, gaan niet door. Gezien de onzekerheid aangaande het verloop van de epidemie heeft het weinig zin nu al alternatieve data te noemen, zij het dat ik U vraag zondag 25 oktober te reserveren voor een gezamenlijke NEV-dienst in Dagmersellen met aansluitend een algemene ledenvergadering. Dit wel met een slag om de arm, omdat niet te voorspellen is of, en zo ja wanneer, er een tweede virusbesmettingsgolf komt en wat de regels zijn die de overheden ons zullen voorschrijven.

Jolande en ik zijn nog steeds in Nederland (+31-6-11147853 en +31-6-40343276) en weten nog niet wanneer we naar Zwitserland terug zullen rijden. We willen niet het risico lopen 14 dagen in quarantaine te moeten gaan in Seewis.

Ik hoop dat een ieder gezond en wel de corona epidemie doorstaat en de isolatie een beetje kan uithouden. Pas goed op U zelf en Uw naasten en blijf hopelijk gezond.

20 maart 2020

Wilfred van Gunsteren
Nu de corona-virus epidemie Zwitserland in haar greep heeft, verandert er ook voor de NEV het één en ander. De kerkdienst op Pasen in Dagmersellen gaat niet door en de algemene ledenvergadering van 12 april wordt verschoven naar een later tijdstip dit jaar. Ook het gemeente weekeinde in Ittingen van 16 en 17 mei gaat niet door. Gezien de grote onzekerheid aangaande het verloop van de epidemie heeft het geen zin nu al alternatieve data te noemen. Ik vermoed dat een algemene ledenvergadering op Pinksteren (31 mei) ook nog te vroeg zal zijn. We zijn een club oudere mensen wier gezondheid en immuunsysteem niet in beste vorm kunnen zijn, en daardoor bijzonder moeten oppassen. De ledenvergadering heeft geen haast. Als het dit voorjaar niet lukt, dan wel in het najaar hoop ik.
Het volgende Briefcontact zal pas in juli 2020 verschijnen, dus zullen aankondigingen van de NEV de komende maanden U slechts via de NEV-website of per e-mail kunnen bereiken. Ik zou degene onder U die een e-mailadres hebben, willen verzoeken dit adres aan de penningmeester (heezen@bluewin.ch) en mij (wfvgn@ethz.ch) te willen doorgeven zodat wij een ieder gemakkelijk kunnen bereiken.
Jolande en ik zijn momenteel in ons appartement in Scheveningen, alwaar we voorlopig blijven om niet onnodig te reizen (+31-6-11147853 en +31-6-40343276).
Pas goed op U zelf en Uw naasten en blijf hopelijk gezond.

13 juli 2021